Zasoby leśne

Lesistość Polski ciągle się zwiększa.

Hodowla lasu

Królowa nauk leśnych, dzięki której coraz lepiej rozumiemy procesy zachodzące w ekosystemie leśnym.

Ochrona lasu

Położenie Puszczy Niepołomickiej w widłach Wisły i Raby, w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej i kombinatu hutniczo – metalurgicznego powoduje szczególne zwrócenie uwagi na wodochronne, klimatochronne i rekreacyjne funkcje lasu.

Użytkowanie lasu

Las jest naturalnym skarbcem wielu zasobów. Drewno, owoce runa leśnego, rośliny lecznicze a także wiele innych skarbów lasu, jest darem przyrody dla człowieka.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo w Polsce, w szczególności w Puszczy Niepołomickiej, ma bardzo bogatą historię oraz tradycję, jako że Puszcza była łowiskiem polskich królów, w czasach gdy stolicą państwa był Kraków.

Certyfikaty

Drewno z certyfikatami

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.