Wydawca treści Wydawca treści

Informacje dla właścicieli lasów prywatnych

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczono wniosek oraz informacje dla właścicieli lasów prywatnych.