Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Królowa nauk leśnych, dzięki której coraz lepiej rozumiemy procesy zachodzące w ekosystemie leśnym.

           Na terenie Puszczy Niepołomickiej od lat 50-tych ubiegłego wieku sukcesywnie prowadzona jest przebudowa drzewostanów mająca na celu doprowadzenie do zgodności typów gospodarczych drzewostanów do siedliska, a co z tym idzie zwiększenie produkcyjności i bioróżnorodności drzewostanów puszczańskich oraz podniesienia ich odporności na niekorzystny wpływ czynników biotycznych i abiotycznych. Zadanie to realizowane jest poprzez wprowadzanie w miejsce istniejącej sosny gatunków liściastych – głównie dęba szypułkowego i buka

 

Główne zadania wykonywane w ramach hodowli lasu na okres gospodarczy 2012-2021:

szkółki i powierzchnia pod produkcją szkółkarską    –        9,19 ha

odnowienia, zalesienia                                           –     876,05 ha

poprawki i uzupełnienia                                          -       96,42 ha

pielęgnowanie gleby                                              -      975,16 ha

pielęgnowanie upraw (CW)                                    -    1 052,10 ha

pielęgnowanie młodników (CP)                               -    1 142,73 ha

czyszczenia późne (CP-P)                                      -       159,11 ha

trzebieże wczesne -                                               -    1 091,61 ha

trzebieże późne                                                    -     4 485,19 ha

razem trzebieże                                                    -     5 576,80 ha

 

 

Gospodarka nasienna

 

Nadleśnictwo zadania, związane z hodowlą i nasiennictwem selekcyjnym prowadzi w oparciu o „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w RDLP w Krakowie do roku 2020".

 

Zgodnie z regionalizacją Nadleśnictwo Niepołomice położone jest w rejonie 607 regionie pochodzenia LMP. Na terenie N-ctwa występują drzewostany nasienne, rejestrowane uprawy pochodne i drzewa doborowe.

 

Dobrze rozwinięta baza nasienna N-ctwa zaopatruje w nasiona inne jednostki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Krośnie.

 

Poniżej przedstawiamy aktualny stan na 01.01.2012 r.

Wyłączone drzewostany nasienne: - 68,93 ha

   - So zwyczajna   -   8,13 ha

   - Db szypułkowy - 60,80 ha

Gospodarcze drzewostany nasienne - 201,40 ha

   - So zwyczajna         -  84,67 ha

   - Db szypułkowy       -  38,14 ha

   - Ol czarna               -  67,28 ha

   - Js wyniosły            -    7,00 ha

   - Brz brodawkowata  -   3,95 ha

Rejestrowane uprawy pochodne - 89,05 ha

   - So zwyczajna         -  28,75 ha

   - So czarna              -    7,30 ha

   - Db. szypułkowy      -  48,05 ha

   - Brz brodawkowata  -   4,95 ha

 

Zarejestrowane drzewa doborowe - 37 szt

   - So zwyczajna        - 19 szt

   - Db szypułkowy      -  8 szt

   - Ol czarna              - 10 szt

 

Źródła nasion

     Lipa drobnolistna    - oddz. 170d

     Klon jawor             - oddz. 504g

     Klon zwyczajny      - oddz. 506g

     Grab zwyczajny      - oddz. 505j