Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lesistość Polski ciągle się zwiększa.

Roczne pozyskanie w rozmiarze mniejszym od bieżącego przyrostu miąższości pozwala na systematyczne zwiększanie się zasobów naszych lasów. Podstawą prowadzenia takiej gospodarki jest obowiązująca Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991r. (z późn. zmianami). Wielkość użytkowania jest wynikiem hodowlanej potrzeby przebudowy drzewostanów przeszłorębnych i rębnych, głównie sosnowych. Około 54% pozyskiwanego drewna pochodzi z cięć rębnych natomiast pozostałe 46% pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych takich jak: czyszczenia i trzebieże (wczesne i późne), oraz użytki przygodne. Surowiec iglasty stanowi blisko 60% pozyskiwanego drewna, zaś drewno liściaste 40%.Taki układ uwarunkowany jest znacznym udziałem sosny w naszych drzewostanach.

W lasach Nadleśnictwa Niepołomice:

- zapas drewna                                         2 817 776m3

- przeciętna zasobność na ha                             277m3

- roczne pozyskanie drewna wynosi około      42 709m3

- przyrost bieżący roczny wynosi średnio       59 825m3