Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat

Drewno z certyfikatami

FSC

Decyzją Jednostki Certyfikacyjnej Firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., system gospodarowania w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała certyfikat BV-FM/COC-119146
z datami ważności od 8.11.2021 do 19.02.2024 r.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 1.02.2021 r. Certyfikat PEFC FM/01/21/BC, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

 Certyfikat został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „ Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie” Certyfikat ten ważny jest od 13.02.2021 r. do 12.11.2023 r.