Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat

Drewno z certyfikatami

FSC

Decyzją Jednostki Certyfikacyjnej Firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., system gospodarowania w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu FSC® licencja o numerze FSC-C119146.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała certyfikat BV-FM/COC-119146 z datami ważności od 8.11.2021 do 19.02.2024 r.

Spełnienie wymogów FSC®  przy prowadzeniu gospodarki polega między innymi na unikaniu stosowania pestycydów (poza szkółkami),   zachowaniu odpowiedniej ilość  martwego drewna do naturalnego rozkładu po to, aby umożliwić życie jak największej liczby gatunków organizmów leśnych, ochronie rzadkich gatunków fauny i flory, dążeniu do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych, niewprowadzaniu roślin obcego pochodzenia,
a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie, chronieniu obszarów o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

FSC® to skrót nazwy organizacji – Rada Dobrej Gospodarki Leśnej (ang.: Forest Stewardship Council®). Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 23.12.2021 r. Certyfikat PCBC/PEFC-4/1/2021, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

 Certyfikat został przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „ Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie” Certyfikat ten ważny jest od 23.12.2021 r. do 12.11.2023 r.