Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo w Polsce, w szczególności w Puszczy Niepołomickiej, ma bardzo bogatą historię oraz tradycję, jako że Puszcza była łowiskiem polskich królów, w czasach gdy stolicą państwa był Kraków.

Polowali nie tylko królowie, lecz prawie cała arystokracja i szlachta. Wielowiekowa tradycja łowiecka ma dziś odzwierciedlenie m.in. w prowadzonej przez Nadleśnictwo gospodarce łowieckiej. Nadleśnictwo Niepołomice prowadzi ją na terenie wyłączonego obwodu funkcjonującego od 1994 r. jako Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych. Liczebność zwierzyny od kilku lat utrzymuje się na jednakowym poziomie, który jest dostosowany do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych. Leśnicy i myśliwi dbają o zwierzynę, regulują jej liczebność, chronią przed kłusownictwem oraz w niezbędnym zakresie prowadzą zimowe dokarmianie, które znacząco ułatwia zwierzynie przetrwanie tej trudnej pory roku.