Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Lasy własności Skarbu Państwa zarządzane przez Nadleśnictwo Niepołomice położone są w województwie Małopolskim w powiecie wielickim (Gminy Gdów, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka) oraz w powiecie bocheńskim (Gmina Bochnia Drwinia) tworząc kompleks leśny o nazwie "Puszcza Niepołomicka". Wg regionalizacji przyrodniczo - leśnej lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Niepołomice znajdują się w VI Krainie Małopolskiej. Część północna Nadleśnictwa o powierzchni około 2 000 ha leży w dzielnicy 10 Niziny Sandomierskiej i stanowi kompleks liściasty o siedliskach lasowych, natomiast zasadnicza część lasów ok. 8 000 ha tworzy kompleks borowy z przewagą siedlisk borowych i przynależy do 11 dzielnicy Wysoczyzn Sandomierskich.

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Niepołomicach k. Krakowa przy ul. Myśliwskiej 41.  Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 10 924,60 ha (powierzchnia leśna  10 595,73 ha). Nadleśnictwo Niepołomice pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 285ha