Wydawca treści Wydawca treści

Wsparcie celów społecznie użytecznych

Nadleśnictwo Niepołomice wspiera cele społecznie użyteczne w formie darowizn pieniężnych na podstawie Regulaminu przyznawania darowizn, którego treść znajduje się w plikach do pobrania.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia społecznego proszone są o zapoznanie się z regulaminem oraz złożenie wniosku drogą tradycyjną lub elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany) na adres: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl