Wydawca treści Wydawca treści

Rekrutacja

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Nadleśnictwo Niepołomice, zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Niepołomice nr 8/2019 w sprawie postępowania dokumentami aplikacyjnymi wpływającymi do Nadleśnictwa, informuje, iż obecnie nie prowadzimy naboru na wolne stanowiska pracy.

Nadleśnictwo Niepołomice informuje jednocześnie, że w związku z powyższym dokumenty aplikacyjne (życiorys, CV itp.) złożone w siedzibie Nadleśnictwa Niepołomice oraz przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną usunięte zgodnie z wewnętrzną procedurą. Informujemy jednocześnie, że nie odsyłamy otrzymanych dokumentów.