Lista aktualności Lista aktualności

Żubry w Nadleśnictwie Niepołomice

Zobaczyć żubra na własne oczy

-Dzień dobry, proszę pana my chcielibyśmy zobaczyć żubry w Puszczy Niepołomickiej.

Telefony o takiej treści otrzymujemy w naszym nadleśnictwie kilka razy w tygodniu. Dlaczego? Ponieważ żubry faktycznie żyją w Puszczy i to już od 80 lat. Oczywiście żyły również wcześniej, choć zniknęły z niej w XVII wieku.
Po I Wojnie Światowej żubr był na skraju zagłady. W Europie żyło wtedy raptem 54 żubry o sprawdzonym pochodzeniu. Dzięki działaniu naukowców z Polski i Niemiec zainicjowano proces przywrócenia tego gatunku przyrodzie.

W 1936 roku zapadała decyzja o budowie ośrodka przeznaczonego do hodowli żubrów w Niepołomicach, a pierwsze zwierzęta pojawiły się nim w 1938 roku. Niestety wybuch II Wojny Światowej uniemożliwił dalsze działania w niepołomickim ośrodku.

Tuż po wojnie, bo w 1946 roku, żubry ponownie zagościły w Nadleśnictwie, a w 1954 roku mieszało w niej aż 28 osobników. 1955 roku na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa powołano do życia Ośrodek Hodowli Rzadkich Zwierząt w Niepołomicach. W latach 1979-1997 ośrodek znajdował się pod zarządem Ojcowskiego Parku Narodowego, by z początkiem 1998 roku ponownie wrócić pod opiekę niepołomickich leśników.

Sam Ośrodek ma ograniczony dostęp dla osób z zewnątrz, to wszystko w trosce o spokój i bezpieczeństwo żubrów, jednak od września 2023 roku ułatwiliśmy możliwość zobaczenia tych pięknych zwierząt, budując specjalny podest do ich obserwacji, który znajduje się poza granicami ośrodka.

Położony on jest przy Drodze Królewskiej (LOKALIZACJA)

 

Ochrona żubra jest koordynowana w całej Polsce przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Dzięki temu nawiązujemy kontakty z wieloma ośrodkami i w Polsce, i zagranicą.  Każdy żubr ma założoną rubrykę w Księdze Rodowodowej Żubrów, gdzie zapisujemy datę jego urodzenia, miejsce urodzenia i imiona rodziców. Jeśli zaś mowa o imionach, to żubry linii białowieskiej mają imiona zaczynające się od liter PO (jak Polska). Stąd w Puszczy Niepołomickiej mieszka np. Poliksena, Pogodna, Podręczny, Poseł i wiele innych żubrów. Obecnie ochrona żubrów jest finansowana ze środków Lasów Państwowych w ramach działania „Kompleksowy projekt ochrona żubra przez Lasy Państwowe”