Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu

Przeciwdziałanie Covid-19

Szanowni Państwo,

Na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 6) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) wprowadzono na terenie Nadleśnictwa Niepołomice czasowy zakaz wstępu do lasu.

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 21.03.2020 r . do dnia 31.03.2020 r.