Lista aktualności Lista aktualności

XI edycja Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

Piękne zdjęcia

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

W tegorocznym regulaminie konkursu zaszło kilka istotnych zmian, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Harmonogram konkursu przewiduje:

Ogłoszenie konkursu nastąpi w dn. 03.10 2022 r.

Termin nadsyłania prac – do 31.10. 2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu – do 15.11.2022 r.

Fotografie na konkurs należy przesłać (dostarczyć) do dnia 31 października br. na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Al. Słowackiego 17 a, 31-159 Kraków

Z dopiskiem: Leśne inspiracje.

Uczestnicy:

oceniani będą w dwóch kategoriach: I dzieci, II dorośli.

Nagrody:

Łączna pula nagród w dwóch kategoriach wynosi 3000 zł (trzy tysiące złotych),
po 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) dla każdej kategorii.

Ponadto zostanie przyznana nagroda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – trzydniowy pobyt (dwa noclegi ze śniadaniem ) dla
2 osób w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Radocyna, na terenie Nadleśnictwa Gorlice.

Szczegóły konkursu są zawarte w Regulaminie XI Małopolskiego Konkursu Fotograficznego  „Leśne Inspiracje".

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Materiały do pobrania