Lista aktualności Lista aktualności

Ile jest zwierzyny w lesie?

Liczymy zwierzęta


Inwentaryzacja bardziej kojarzy się ze zliczaniem materiałów w magazynie lub sklepie. Otóż i w lesie wykonuje się inwentaryzacje.

Zarówno drewna, jak i zwierząt, szczególnie tych dużych jak jelenie, sarny, łosie czy dziki.

Inwentaryzację zwierzyny, czyli po prostu jej policzenie, można przeprowadzać na kilka sposobów. Mogą to być wyniki całorocznych obserwacji, obserwacji w porze nocnej, liczenia tropów, pędzeń próbnych. Coraz częściej mówi się o metodzie termowizyjnej z wykorzystaniem samolotu i kamery reagującej na ciepło zwierząt. Żadna nie jest idealna. Nie ustawimy przecież zwierzyny na zbiórce i po komendzie "kolejno odlicz" poznamy ilości co do sztuki. Liczebność zawsze będzie daną szacunkową.

28 lutego na terenie naszego nadleśnictwa będzie prowadzona dodatkowa inwentaryzacja, która uzupełni informacje z obserwacji całorocznych.

Ciekawe jakie będą wyniki.