Asset Publisher Asset Publisher

Wysoki stan wód

Intensywne opady deszczu

Drodzy Miłośnicy Puszczy Niepołomickiej ze względu na intensywne opady deszczu, które od kilku dni trwają nad Małopolską, prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności podczas wędrówek po Puszczy Niepołomickiej, a nawet ewentualne przełożenie wycieczki na późniejszy czas.

W całej Puszczy występuje wysoki stan wód. W drzewostanach pojawiły się rozlewiska, wszystkie puszczańskie cieki wodne rozlały się szeroko wśród drzew,
a przydrożne rowy są wypełnione po brzegi. Możliwe jest też samoczynne wywracanie się drzew ze względu na rozmokniętą glebę i ciężką koronę.

Trudno rozpoznać jak głęboka jest woda, a w niektórych miejscach może to być ponad metr. Dlatego prosimy o rozwagę.