Asset Publisher Asset Publisher

Skutki wichury

Silny wiatr

      Niestety ostatnie dwie noce z silnym wiatrem nie oszczędziły też terenu Nadleśnictwa Niepołomice i Puszczy Niepołomickiej.
Obecnie leśnicy szacują szkody i usuwają z pomocą Zakładów Usług Leśnych najbardziej niebezpieczne drzewa.

Zwracamy się z apelem do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności i przełożenie leśnych spacerów, aż do czasu poprawy warunków atmosferycznych i usunięcia szczególnie niebezpiecznych wiatrołomów.