Asset Publisher Asset Publisher

Informacja dla rowerzystów

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Nadleśnictwo Niepołomice od wielu lat jest otwarte na wszystkich odwiedzających Puszczę Niepołomicką. Od 2011 roku oficjalnie jesteśmy Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Puszcza Niepołomicka” i jednym z naszych celów jest współpraca z różnymi środowiskami i edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa.

Cała Puszcza Niepołomicka jest udostępniona do ruchu turystycznego, w tym przygotowana jest również specjalna ścieżka rowerowa.

Jednak wszystkie nasze działania są regulowane przez prawo, do którego należycie musimy się stosować i z którego jesteśmy rozliczani podczas licznych kontroli. Jesteśmy także odpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych na terenie przez nas zarządzanym.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach wskazuje, iż:

  • Art. 29. ust.4 Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.
  • Art. 30 ust. 1 W lasach zabrania się:
    • rozkopywania gruntu;
    • rozgarniania i zbierania ściółki;
  • Art. 35 Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną
    w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.

Obowiązują nas również przepisy ustawy Prawo budowlane.

Dlatego jest nam niezmiernie przykro, że zostaliśmy oskarżeni o utrudnianie rozwijania pasji młodych osób, poprzez likwidację torów rowerowych w kompleksie leśnym „Winnica”. Tym bardziej, że od wielu, wielu lat współpracujemy ze środowiskiem rowerowym, zarówno lokalnym jak i krajowym.            
Tylko 2018 roku odbyło się kilka dużych imprez rowerowych, w których udział wzięły setki rowerzystów m.in.:

Dlatego wystarczy zwrócić się do nas o wsparcie, a w miarę możliwości prawnych będziemy starali się pomóc.