Asset Publisher Asset Publisher

Rada Naukowo-Społeczna

Uroczyste posiedzenie

12 grudnia odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”. Spotkaniu przewodniczył prof. zw. dr hab. inż. Janusz Sowa, a uczestniczyła w nim większość ze znamienitych członków Rady w tym: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski, wykładowcy krakowskich uczelni: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek, prof. dr hab. inż. Józef Suliński, prof. dr hab. Bogusław Bobek, Dr Zdzisław Bednarz. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele RDLP Kraków i Nadleśnictwa Niepołomice.  

Omówiono działania LKP z bieżącego roku w dziedzinie edukacji, promocji i współpracy z licznymi organizacjami, jak i pozostałe działania nadleśnictwa m. in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej czy też termomodernizacji budynku biurowego. Przedstawiono także postępy prac związane z aneksem do Planu Urządzania Lasu dla obszaru Natura 2000 „Koło Grobli”.

Po objeździe terenowym po Puszczy Niepołomickiej spotkanie zakończono życzeniami świątecznymi i opłatkiem.