Asset Publisher Asset Publisher

RADA LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO

Narada zdalna

Od 2011 roku Nadleśnictwo Niepołomice jest równocześnie Leśnym Kompleksem Promocyjnym Puszcza Niepołomicka.

W ramach swojego działania realizuje wiele rożnorodnych przedsięwzięć oraz współpracuje z licznymi instytutcjami administacji publicznej, świata nauki oraz organizacji pozarządowych.

W tych pracach korzysta z pomocy Rady Naukowo-Społecznej, która wspiera merytorycznie.

4 marca odbyło się zdalne spotkanie Rady, gdzie przedstawiono prace LKP w roku pandemii oraz omówiono wiele spraw, które wpływają na funkcjonowanie lasów Puszczy Niepołomickiej.