Lista aktualności Lista aktualności

SANKA-2

Wspólne ćwiczenia

26 listopada udało się zorganizować u nas kolejne ćwiczenia, tym razem łączące nie tylko Straż Pożarną, ale również władze samorządowe, w tym Małopolskie Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe w Wieliczce, organizacje pozarządowe, i Wojskową Komendę Uzupełnień w Krakowie.

Wszystko po to, aby przeprowadzić ćwiczenia epizodyczne pk. SANKA-2.

W czasie działań omówiono zarówno potrzeby jak i możliwości służb na wypadek pożaru wielkoobszarowego w Puszczy Niepołomickiej, a także przedstawiono całą infrastrukturę przeciwpożarową funkcjonującą na terenie nadleśnictwa.

Takie spotkania nie tylko ułatwiają współpracę, ale również dostarczają nowych doświadczeń.