Lista aktualności Lista aktualności

Nauka nie poszła w las

Szkolenie z bezpiecznej pracy

Aby móc bezpiecznie pracować należy się do tego odpowiednio przygotować. W tym celu 9 listopada zorganizowaliśmy na terenie Nadleśnictwa Niepołomice szkolenie z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z gospodarką leśną, a także z udzielania pomocy przedmedycznej.

Służba leśna nadleśnictwa oraz właściciele i pracownicy Zakładów Usług Leśnych zapoznawali się z teorią, praktyką a także z walką z rutyną, która jest częstą przyczyną wypadków.

Szkolenie odbywało się na terenie leśnictwa Gawłówek, którego drzewostany mocno ucierpiały od sierpniowej nawałnicy.